Embriq

Vi er en mellomstor, nordisk IT-aktør. Våre 175 ansatte sørger for fremragende IT-leveranser med hovedvekt på programvare, prosjekt og konsulenttjenester, IT drift og forvaltning.

I 2011 fusjonerte selskapene Integrate, Hafslund IT, Policom og HTS som danner grunnlaget for Embriq. Embriq fremstår i dag som et integrert selskap gjennom forretningsområdene Consulting, Operations, Software og Services. Embriq eies av energikonsernet Hafslund.

Embriq er representert i Oslo, Halden, Drammen og i Göteborg.

Embriq skiller seg ut gjennom å ha unik erfaring og kompetanse, samt produkter som er unike til sitt formål. Embriq er et innovativt selskap som i enhver leveranse har som målsetting å oppnå maksimal avkasting for våre kunder, gjennom hele løsningens levetid.

Betydningen av IKT har blitt viktigere og er mer forretningskritisk enn noensinne. Vår ambisjon er å levere tjenester og produkter som gir maksimal verdi av våre kunders IT-investeringer. Vårt fokus er å levere robuste løsninger som kan forvaltes og driftes sikkert og kostnadseffektivt gjennom hele livsløpet.