Høgskolen i Østfold

IT-bransjen vokser og konkurransen om de “gode hodene” blir stadig hardere. Med en bachelor- eller mastergrad fra avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold (HIØ) vil du være kvalifisert for et vidt spekter av spennende og attraktive jobber der du kan være med på å forme den digitale fremtiden.

Vi har følgende studietilbud innen IT:

  • Bachelorstudium i digital medieproduksjon
  • Bachelorstudium i informasjonssystemer: IT-ledelse
  • Bachelorstudium i informasjonssystemer: Webutvikling
  • Bachelorstudium i informatikk: Design og utvikling av IT-systemer
  • Bachelorstudium i ingeniørfag – data (Dataingeniør)
  • Y-veien til Dataingeniør
  • Informasjonsteknologi, årsstudium
  • Masterstudium i anvendt informatikk

IT-avdelingens fagansatte jobber med forskning og utvikling på høyt nivå, nasjonalt og internasjonalt innenfor fagområdene digitale medier, mobile anvendelser, automatisk programmering, sikkerhetskritisk programvare, menneske-maskin interaksjon, anvendt sensorteknologi og digitale læringsomgivelser. Forskningsresultatene publiseres og formidles i tidsskrifter, bøker, media og på konferanser.