Smart Innovation Østfold AS

Gjennom våre forsknings- og innovasjonsprosjekter i NCE Smart fasiliterer vi og setter i gang foretningsutvikling til nytte for regionen og klynebedriftene.Vi fokuserer på produktutvikling, tjenesteutvikling og andre spin-offs fra våre pågående prosjekter. I tillegg har vi kvartalsvise workshops hvor klyngebedriftene og partnerne driver idedugnad og initierer nye forretningsmuligheter.

NCE Smart fasiliteter i forretningsutviklingsprosessen og tilbyr inkubatortjenester til de som har ønske om å etablere seg innen vårt område Energi og IT. Vi tilbyr

 • Rådgivning ifhm etablering av selskap
 • Veiledning i utvikling av forretningsideen
 • Støtteordninger og hjelp til å søke finansiering
 • Tilgang på nettverket i klyngen
 • Kontorlokaler med tilgang på fellesarealer

Vi jobber samarbeider med Borg Innovasjon om prosjektet Ibizzi.

For ytterligere informasjon kontakt Knut H. H. Johansen

Fakta om Inkubator Halden

Inkubator Haldens hovedaktiviteter er NCE Smart Energy Markets prosjektet og Kvinnovasjon.

Inkubator Halden AS ble etablert i Halden i 2003.

Styret til Inkubator Halden består i dag av
Tor Harald Korpås (styreleder), Veronica Aam, Knut Harry Helland Johansen, Ole Andreas Schärer, Elisabeth Linde og Benedicte Karen Fasmer Waaler.

Eierne til Inkubator Halden er

 • Østfold Energi AS
 • Siva Selskapet For Industrivekst Sf
 • Halden Kommune
 • Halden Sparebank
 • Ringstad Invest AS
 • Berg Sparebank
 • Kaj AS
 • Institutt For Energiteknikk
 • Wisa Holding AS
 • Campus Kjeller AS
 • AS Halden Arbeiderblad
 • Høgskolen i Østfold
 • Halden Næringsråd
 • Halden Turist