Institutt for Energiteknikk (IFE)

Institutt for Energiteknikk (IFE) er Norges nest største forskningsinstitutt med 5 hovedsatsingsområder som inkluderer nukleær teknologi og fysikk, nukleær sikkerhet og pålitelighet, petroleum, miljø og sikkert samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon. IFE er operatør av et internasjonalt forskningssamarbeid kalt Haldenprosjektet (http://www.hrp.no), som har ca. 20 medlemsland. Prosjektet har fokus på økt sikkerhet i kjernekraftverk.

I et av laboratoriene, HAMMLAB, undersøkes samspillet mellom menneske og teknologi. Her undersøkes menneskelig presentasjonsevne i komplekse situasjoner når en bruker skjermbaserte kontrollrom. Forskningsresultatene fra HAMMLAB er anvendbare innenfor mange bransjer, ikke bare det nukleære. Et annet laboratorium, kalt Halden VR-senter, brukes til eksperimenter og demonstrasjoner med basis i virtuell virkelighet.

IFE i Halden utvikler systemer for bl.a. overvåking, operatørgrensesnitt, signalvalidering, tidlig feildeteksjon og diagnose og prosedyrehåndtering. Det utvikles også programvare med Virtual Reality teknologi som benyttes til design og validering av kontrollrom. IFEs kunder er norsk og utenlandsk industri, tilsynsmyndigheter og leverandørindustri.

Fagområder

  • Human Factors Engineering
  • IKT og Informasjonssikkerhet
  • Industripsykologi – Menneskelig prestasjonsevne
  • Overvåkings- og driftsstøttesystemer
  • Visualiseringsteknologi

Kontaktpersoner:

  • Øivind Berg
  • Carl-Victor Sundling