Stiftelsen Østfoldforskning (STØ)

Stiftelsen Østfoldforskning ble etablert i 1988 etter initiativ fra Industriforeningen og LO i Østfold, Østfold Fylkeskommune og Østfold Distriktshøgskole. Virksomheten ble videreført som Østfoldforskning AS fra 1.7.2007. Forskningsaktiviteten er konsentrert om Forebyggende Miljø og Virksomhets- og Næringsutvikling.