Om Halden IT-forum

Halden IT-forum ble etablert i sin nåværende form i 2002 og har de fleste IKT-bedrifter i Halden som medlemmer. Halden IT-Forum skal ta initiativ til, og være koordinator og pådriver for, IT-faglige aktiviteter som fremmer IT-næringen i Halden. Det skal særlig arbeides for å styrke og utvikle samhandling og samordning for dermed å oppnå flere arbeidsplasser, få flere bedrifter til Halden og fremme utvikling av nye produkter og tjenester.

Forumet holder seg orientert om aktiviteter innenfor Halden kommune, og på nasjonalt- og internasjonalt plan, som har betydning for forumets medlemmer. IT-forumet er medlem i Halden Næringsråd.

Styremedlemmer:

  • Harald Holone (styreleder, Høgskolen i Østfold)
  • Torstein Jensen (nestleder, Logiq)
  • Erlend F. Lund (styremedlem, Abaris)
  • Mario Hoffmann (styremedlem, IFE)
  • Hans Martin Hovengen (Styremedlem)
  • Lise Eastgate (Styremedlem)

Inger Ramstad (Varamedlem, Logiq), Øyvind Øhra (Varamedlem, Communicate), May Lill Hansen (Varamedlem, Saab)

Utdrag fra vedtektene:

Formål

Halden IT-Forum har til formål:

A. Å ivareta og fremme medlemmenes interesser innad som utad overfor lokale myndigheter og publikum.

Å virke til styrkelse av solidaritet, samarbeid og god omgangstone mellom medlemmene.

B. Å støtte medlemmenes interesse i alle spørsmål hvor foreningens ansvarlige organer finner dem medvirken, uttalelser eller initiativ
påkrevd.

C. Å avholde møter, eventuelt med foredrag til behandling av felles eller allmenne spørsmål som kan være av interesse for medlemmene.

D. Å samarbeide med andre næringslivsforeninger om saker av felles interesse.

E. Å arbeide for å utvikle distriktets IT miljø og medvirke til å legge forholdene til rette for nyetablering.

Se forøvrig Medlemmer for mer informasjon om medlemmene våre.